happy-child-shouting-against-yellow-paper-backgrou-2022-03-04-03-31-58-utc.jpg

Een inclusieve

tech-generatie

Dat fixen we samen!

 

Technologie door kinderogen

Let the Sun Shine vertaalt graag samen met jou concepten uit de techniek en technologie op aanstekelijke wijze naar de belevingswereld van kinderen van 6-10 jaar. Jongens en meisjes.

 

Een inclusieve toekomst

Digitalisering en kunstmatige intelligentie neemt exponentieel toe in de wereld om ons heen. Dit biedt kansen om serieuze problematiek voor komend decennia op te lossen, maar ook vraagstukken voor de verdere vorming van onze samenleving en democratie.

Daarom maken wij ons sterk zodat alle kinderen, ongeacht gender of achtergrond, een goed basisbegrip meekrijgen over technologie, om vanuit een positieve nieuwsgierigheid te bepalen hoe zij technologie toegepast willen zien in hun toekomst.

 

Wat wij doen

Ministerie van de Toekomst

Wij dragen bij aan inclusieve beeldvorming in een cruciale fase, met onze aanstekelijke interactieve video's over techniek en technologie voor kinderen van 6-10 jaar. 


Deze video's worden gratis aangeboden aan leerkrachten basisonderwijs en toegankelijk gemaakt voor thuisgebruik.

Consultancy

Wij werken samen met Pabo-instellingen en basisscholen, om techniek en technologie op een effectievere wijze een plekje te geven in het curriculum.

Denk bijvoorbeeld aan het integreren van Wetenschap & Technologie, verplicht sinds schooljaar 2020-2021, binnen de thema's die worden behandeld op de basisschool.

 

Synergie

Ontwikkelt jouw bedrijf een techniek of technologie, en draag je graag samen met ons bij aan een inclusieve tech-generatie? Wij leren je heel graag kennen!

Bedankt voor de inzending!