_MG_0434.jpg

ONZE KINDEREN BAAS VAN HUN TOEKOMST

Dat is de missie van Let the Sun Shine

 
P1070186.jpg

LET THE SUN SHINE IS ONTSTAAN UIT PASSIE

Wij geloven in een wereld waarin onze kinderen eigen baas zijn van hun toekomst vol technologie.

Want wij willen dat onze kinderen opgroeien in een wereld waarin zij bepalen welke rol technologie en machine learning mag innemen in hun leven. Waar zij willen dat technologie waarde toevoegt. Welke eisen en kaders zij scheppen. Tot waar technologie mag gaan. En hoe de waardecreatie wordt verdeeld over de mensheid. 

Daarom beginnen we bij de basis. Wij ontwikkelen platformen waarmee we technologische innovaties op aantrekkelijke wijze toegankelijk maken voor kinderen. Zodat de volgende generatie van kleins af aan leert begrijpen wat technologie doet, en wordt uitgedaagd zelf creatief en kritisch te denken over de toepassing. 

 

VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN

Zien wij het als cruciaal dat alle kinderen opgroeien met voldoende basiskennis van technologische innovaties.

Kinderen in technologie klasse

ER ONTSTAAN IN RAP TEMPO NIEUWE BEROEPEN DIE VRAGEN OM ANDERE SKILLS

65% van de kinderen op de basisschool, gaat later een beroep uitoefenen die nu nog niet bestaat. Wat we wel weten is dat 'Complex Problem Solving, Critical Thinking & Creativity' belangrijke skills zijn.

KINDEREN HEBBEN VAN NATURE TALENT VOOR TOEKOMSTIGE SKILLS

98% van de kinderen blijken 'Creative Geniuses' of 5-jarige leeftijd, conform NASA onderzoek. Op hun 10e is dit 30%, en op 15 jarige leeftijd nog slechts 12%. Talking about uplift potential.

Speelse kinderen
 
Futuristische auto

Data en technologie maken in duizelingwekkend tempo vandaag mogelijk wat gister nog ondenkbaar was.

NEDERLAND STAAT AAN HET BEGIN VAN EEN METAMORFOSE

Afgelopen tien jaar is er iets bijzonders gebeurd. Machine Learning is mainstream geworden.

De generatie kinderen die nu opgroeit, zou je dan ook AI-natives kunnen noemen. Zij weten niet beter dan dat de producten en diensten om hen heen worden gestuurd op basis van Artificiële Intelligentie. Uiteraard zie je dit terug in de YouTube playlist, maar ook in slimme auto's, slimme koelkasten, slimme energiemeters, slimme zorg, en ga zo maar door.


Onze kinderen groeien op in een 'slimme' wereld. 

 

TECHNOLOGIE BIEDT KANSEN VOOR DE TOEKOMST

Juist rondom klimaat, plastic vervuiling en circulariteit ontstaan geweldige initiatieven waar op basis van technologie nieuwe oplossingen het systeem veranderen.

Maar het systeem rondom technologische innovaties brengt ook nieuwe bedreigingen mee. Denk aan ouderwetse (gender)patronen die worden gehardwired in de basis van alledaagse producten en diensten. Of een verdere toename van ongelijke inkomensverdeling die steeds duidelijker zichtbaar wordt in het voordeel van het handjevol grote tech-giganten.

Nu is het moment om te zorgen dat we technologie en machine learning zo toepassen dat het waarde toevoegt voor iedereen.

Gelukkige kinderen
 

WIJ HOREN GRAAG VAN JE!

Bedankt voor de inzending!

P1060316.jpg